CS 61A

Hog Contest Hall of Fame

Summer 2021

 1. Gavin Yu
 2. Elden Ren, Vedant Kumud
 3. Elliot Meldrum

Spring 2021

 1. Josh Lorincz, Yuval Michael
 2. Evan Kandell
 3. Elena Zhang, Yunhao Cao

Fall 2020

 1. Timothy Guo, Shomini Sen, Samuel Berkun, Mitchell Zhen, Lucas Clark, Dominic de Bettencourt, Allen Gu, Alec Li, and Aaron Janse

Summer 2020

 1. Claire Liu, Letu Wang
 2. Stephen Huan
 3. Brandon Suen

Spring 2020

 1. Andy Dong
 2. Theodor Sion, Anish Kar
 3. Shaun Diem-Lane

Fall 2019

 1. Jet Situ, Lucas Schaberg
 2. Yikun (Anthony) Han, Hongyi (Franklin) Huang
 3. Arthur Pan, Qingyuan Liu

Spring 2019

 1. Dustin Luong
 2. Cici Xue
 3. Betty Yee and Ajay Kosuri

Fall 2018

 1. Rahul Arya
 2. Jonathan Bodine
 3. Sumer Kohli and Neelesh Ramachandran

Spring 2018

 1. Eric James Michaud
 2. Ziyu Dong
 3. Xuhui Zhou

Fall 2017

 1. Alex Yu and Tanmay Khattar
 2. James Li
 3. Justin Yokota

Spring 2017

 1. Cindy Jin and Sunjoon Lee
 2. Anny Patino and Christian Vasquez
 3. Asana Choudhury and Jenna Wen
 4. Michelle Lee and Nicholas Chew

Fall 2016

 1. Robert Quitt and William Gan
 2. Eric Sheng and Sachin Kesiraju
 3. Simon Zhuang, Vaikunth Balaji, Fanyu Meng, and Zekai Fan

Spring 2016

 1. Michael McDonald and Tianrui Chen
 2. Andrei Kassiantchouk
 3. Benjamin Krieges

Fall 2015

 1. Micah Carroll & Vasilis Oikonomou
 2. Matthew Wu
 3. Anthony Yeung and Alexander Dai

Spring 2015

 1. Sinho Chewi & Alexander Nguyen Tran
 2. Zhaoxi Li
 3. Stella Tao and Yao Ge

Fall 2014

 1. Alan Tong & Elaine Zhao
 2. Zhenyang Zhang
 3. Adam Robert Villaflor & Joany Gao
 4. Zhen Qin & Dian Chen Zizheng Tai & Yihe Li

Fall 2013

 1. Paul Bramsen
 2. Sam Kumar & Kangsik Lee
 3. Kevin Chen

Fall 2012

 1. Chenyang Yuan
 2. Joseph Hui

Fall 2011

 1. Kaylee Mann
 2. Yan Duan & Ziming Li
 3. Brian Prike & Zhenghao Qian
 4. Parker Schuh & Robert Chatham